Home Ligging Praktijkinfo Wachtdienst Nuttige nummers Ziekenhuizen

Waarom een Globaal Medisch Dossier?

De beste zorgen voor de beste prijs?

Al uw medische gegevens worden op één plaats bijgehouden, waardoor uw huisarts en uzelf een beter idee hebben over uw gezondheidstoestand.

Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen vermeden. Doorverwijzing naar andere zorgverleners met uitwisseling van gegevens is veel eenvoudiger. (vb. bij een ziekenhuisopname).

Bovendien krijgt u een vermindering van 30 % op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging bij de huisarts (voor 75-plussers en chronisch zieken ook bij een huisbezoek). Ook de toeslag van 2 euro bij de raadpleging na 18u krijgt u dan volledig terugbetaald.

Wat moet u doen?

Uw huisarts zal u een kleefbriefje van uw ziekenfonds vragen. Dit moet u dan handtekenen en aan hem/haar overhandigen. Uw huisarts zal dit naar uw ziekenfonds sturen, zodat de nodige administratieve formaliteiten voor u in orde gemaakt kunnen worden. Op die manier bekomt u een verhoogde terugbetaling van de raadplegingen bij uw huisarts.

Het is voorzien dat deze procedure elk jaar herhaald wordt.