Home Ligging Praktijkinfo Wachtdienst Nuttige nummers Ziekenhuizen

Hoe een afspraak maken?

Bij voorkeur via het internet.
Klik hier om een afspraak te maken.

Ook via telefoon (089/712244).
Geef steeds de naam en voornaam van diegene waarvoor u een afspraak maakt.
Komt u met meerdere personen naar een afspraak, meldt dit dan duidelijk vooraf.
Per afspraak wordt 20 minuten voorzien. Denkt u meer tijd nodig te hebben, laat het gerust vooraf weten.
Kom steeds tijdig naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten.
Bent u verhinderd, laat het ons dan ook weten. Iemand anders kan uw plaats innemen.

Wat brengt u mee naar uw afspraak?

Uw identiteitskaart (eID en/of kids ID), uw ziekenfondsboekje met kleefbriefjes, een volledige lijst met uw eigen medicatie,
ook terugbetalingstoelatingen, of aangifteformulieren voor een ongeval.
Eventueel een lijst met de reserve thuis in uw medicijnkast.

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patienten.
Het werken in de consultatieruimte zelf geeft voor de patient en de huisarts het meeste voordeel:
het dossier is bij de hand, er is meer materiaal ter beschikking, het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden.